Expeditie Robinson pool 2021

Uitleg pool

Hoe kun je stemmen?
  • Je kunt na elke aflevering tot een halfuur voor aanvang van de eerstvolgende aflevering je stem uitbrengen. Dit seizoen zijn er twee afleveringen per week, namelijk op zondag 20.00 uur en donderdag 20.30 uur. Je kunt dus stemmen vanaf zondagavond na de uitzending (nadat de pool is nagekeken) tot donderdag 20.00 uur en op donderdagavond (nadat de pool is nagekeken) tot zondag 19.30 uur.
  • Je mag zo vaak per week stemmen als je wilt. Je kunt je stem tijdens de week dus veranderen naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuw verkregen informatie. Echter, alleen je laatste stem telt mee voor de uitslag.
  • Je kan alleen stemmen als je ingelogd bent.
  • De pool start met aflevering 2, maar je kunt ook later (op elk moment) mee gaan doen met de pool.

Waarop kun je elke week stemmen?
Dit is ingedeeld in 2 categorieŽn:

Basisvragen: (De punten die je hier kan winnen worden basispunten genoemd.)
  • Welk kamp wint de proef van deze aflevering?
  • Welk expeditielid valt er deze aflevering af?

Bonusvragen: (De punten die je hier kan winnen worden bonuspunten genoemd.)
  • Wie wordt de winnaar van Expeditie Robinson 2017
  • Wie haalt wel de finale, maar wint niet?

Hoe werkt de puntentelling?
Iedereen begint met 0 punten, dus ook zij die later instappen. Heb je een juiste voorspelling gedaan, dan krijg je hiervoor een aantal punten. Heb je het fout, dan krijg je daar natuurlijk geen punten voor. Ook als je een keer vergeet te stemmen, krijg je uiteraard geen punten.

Het aantal te behalen punten per vraag is afhankelijk van het aantal kandidaten dat nog in de strijd is. Hoe minder kandidaten in de strijd hoe minder punten je krijgt per vraag. Voor het goed voorspellen van de winnaar krijg je beduidend meer punten.

Zoals hierboven al gezegd, zijn de vragen opgedeeld in 2 categorieŽn: de basisvraag en de bonusvragen. De antwoorden op de basisvraag zijn direct na de uitzending bekend. De punten kunnen dus ook direct toegekend worden. Het antwoord op de bonusvragen is pas aan het einde van de serie bekend. Om de pool spannender te maken is besloten de voorspellingen op deze vragen mee te laten spelen tijdens de serie. Dat wil zeggen dat als een voorspelling juist zou kunnen zijn omdat de kandidaat nog in het programma is en dus als winnaar of als tweede zou kunnen eindigen, wordt deze vraag goed gerekend en krijg je hiervoor punten. Zodra een kandidaat de expeditie moet verlaten en dus geen winnaar of tweede meer kan worden, worden de eerder toegekende punten voor deze bonusvragen van alle eerdere afleveringen weer net zo hard afgetrokken van je totaal. >:D Je puntentotaal kan dus zowel omhoog als omlaag tijdens de serie.

Hoe gaan we om met spoilers?
Wij onderscheiden drie soorten spoilers.
1. OfficiŽle spoilers van RTL, deze komen bijvoorbeeld uit een vooruitblik. Met deze spoilers doen we bij de pool niks. Punten tellen dus gewoon.
2. Gevonden spoilers door forummers. Een formummer vindt iets dat wijst op het afvallen van iemand bij een bepaalde aflevering (bijvoorbeeld door Twitter gedrag). Deze spoilers blijven een onzekerheid inhouden en doen we als pool ook niks mee. Punten tellen dus gewoon.
3. Een spoiler uit het programma die te vroeg uitlekt Een deelnemer / programmamaker verspreekt zich of een afleveringsfoto van aflevering 4 lekt al uit voor aflevering 3. In dit geval zal er ingegrepen worden in de pool en zullen afhankelijk van de spoiler bepaalde vragen op 0 worden gezet.

Wat gebeurt er als er dingen in de serie gebeuren waar de pool geen rekening mee gehouden heeft?
In dat geval beslist de spelleiding. We proberen deze situaties zo eerlijk mogelijk op te lossen. Dat kan soms misschien in je nadeel, en op andere momenten juist in je voordeel werken. Helaas kunnen ook wij niet in de toekomst kijken. De spelregels en puntentelling kunnen achteraf dus nog veranderen in uitzonderlijke situaties.

Hoe kun je zien hoe je tot nu toe gescoord heb?
Zo spoedig mogelijk na de uitzending worden de punten toegekend en kan je in de verschillende overzichten zien hoeveel punten je behaald hebt tot nu toe.

Je hebt nog meer vragen?
We hopen dat duidelijk is hoe de pool werkt. Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om deze te stellen in het topic op het ER-forum.