De Makers

Niet voor de eerste keer hebben De Makers van expeditie Robinson op weerzinwekkende manier ingegrepen in het spel. Nadat eerst tot ons afgrijzen het leiderschap van Björn werd verlengt (waardoor hij de samensmelting niet meer mis kon lopen) en vervolgens kamp Noord werd vetgemest voor de proeven tegen Zuid kregen we nu te zien hoe De Makers de door hen gewenste deelnemers (Ryan en Giovani) naar de finale loodsen. Onder het motto ?God dwingen is je eigen gebed verhoren? besloten Zij Robin (even afwachten wie immuniteit wint) een extra stem te geven zodat kon worden voorkomen dat de finale gespeeld zou worden door merendeels integere vrouwen. En op het Duivelseiland was het duidelijk de bedoeling dat de wind in Björns baard zou slaan tijdens de evenwichtsproef hetgeen ook gebeurde.

Ondertussen kunnen de deelnemers natuurlijk niets veranderen aan deze Onwrikbare Beschikking die door De Makers in het script is vastgelegd en denken zij dat ze daadwerkelijk invloed hebben op de einduitslag, maar daar is deze productie uiteraard te kostbaar voor. Het zal zoals hierboven reeds genoemd uiteindelijk dus gaan tussen Ryan en Giovani, tussen het goede en het kwade, tussen die arme donder met veel geld en de man die de waarheid niet een klein beetje schuin houdt maar helemaal omdraait. De overige deelnemers zijn -hoe graag we het misschien ook anders zouden zien- kanonnenvoer.

Neem nou bijvoorbeeld Judge. Die laat maar weer eens zien dat een mens niet hoeft te stelen om een dief te zijn. Zijn karakterzwakte is stuitend en het behoeft geen betoog dat De Makers zo?n ?tegen de macht aan schurkende? persoonlijkheid liever niet zien winnen. Of de met alle winden meewaaiende Franca, wiens dankbaarheid wel erg snel verouderd. En die kop van Jutta, die trekt ook al geen kijkcijfers. Nee, Expeditie Robinson moet dit jaar gewonnen worden door een (echte) man. Een kerel van wind en water. Wat dat betreft hebben De Makers geleerd van vorig jaar.