The Day After

The Day After

Vandaag in de laatste Day After een terugblik met Matt en Ronald, de hoofdrolspelers van deze week. In de All Stars 4 nieuwe kandidaten en de uitslag van vorige week

Ronald: 'Ja, natuurlijk heb ik geen mensen omgekocht'
Strateeg Matt bereikt zijn doel..
Matt: 'Ik vind mezelf wel een terechte finalist'
En Klaar werkt alsnog Ronald er uit.
Ronald: Eigenlijk ben je toch wel een trut.
In deze laatste Day After kijken verliezer Ronald en finalist Matt samen terug.
De aflevering laat goed zien dat Matt vooral tactisch bezig is. ‘Ik steek dit niet onder stoelen of banken’, zegt Matt. Hij wist ook dat hij zich vooral in het begin low profile moest houden, want 'zo gauw je je kop uitsteekt ligt ie eraf'.
Ronald geeft toe dat hij een moeilijke periode heeft gehad. Vooral vanwege het ‘omkoopschandaal’ zoals de Belgen het noemen. ‘Ja natuurlijk heb ik geen mensen omgekocht’, zegt Ronald. Voor hem was het niet meer dan brainstormen. Matt zegt ook dat er heel erg snel geinterpreteerd wordt en dan heb je plots een omkoopschandaal. Ronald denkt dat het gedeeltelijk te maken heeft met een cultuurverschil tussen de Nederlanders en de Belgen. De Nederlanders zijn heel open daar waar de Belgen een stuk achterdochtiger zijn. ‘Waarom vertel jij mij dat? Je wil zeker wat van mij?’ Ronald zegt dat dit negatieve beeld zich heeft voortgezet. Het is bijna niet mogelijk een andere voorstelling van zaken te geven.
Matt realiseert zich dat de problemen voor Ronald voor hem een ronde verder betekenden. ‘Op dat moment ben je heel individualistisch ingesteld’, aldus Matt.
Vooral de laatste dagen is er honger en dat drukt de stemming.
‘Honger doet heel veel met je’, zegt Ronald, ‘en het irritatielevel gaat enorm snel omhoog’. Er hoeft maar iets te gebeuren en de hele groep wordt er door getroffen.
‘De hele expeditie Robinson draait rond de honger. Door de honger ben je veel emotioneler’. De mensen slapen slecht en ook dat komt het humeur van de Robinsonners niet ten goede.
Dan is er een proef en er kan eten gewonnen worden. Ieder gunt de ander iets en zo krijgen ze allemaal wat eetbaars binnen. Dit levert een mooi moment op als Matt de broodjes pindakaas aan Ronald gunt. Frank wint de proef en mag als beloning met de afvallers praten.

Ronalds functioneren in de groep komt weer ter sprake. Klaar is heel direct in haar woorden. Ronald is aan 't slijmjurken. Eigenlijk is het zo klaar als een klontje. Ronald kan weinig goeds meer doen.
'Als je er wat aan gaat doen op zo’n moment, wordt het ervaren als slijmen. En doe je er niks aan, dan wordt het ervaren als hij wil zich buiten de groep sluiten. En probeer je daar een tussenweg tussen te vinden, dan kan daar ook wel weer wat bedacht worden wat dan wel of niet positief is. Ik ben GEEN slijmbal, absoluut niet', stelt Ronald heel duidelijk.
De opmerking van Marjolein, dat ze medelijden heeft met Ronald, vindt hij dan ook absoluut niet leuk. 'Ik heb helemaal niet ervaren dat zij zo over mij dacht. En, nee dat vind ik een beetje laag'.
Frank mag praten met de afvallers.. en noemt Ronald niet eerlijk. Ook deze uitspraak doet zeer, al blijft zijn gezicht redelijk onbewogen. Zou Frank zich nu nooit afgevraagd hebben of Ronald het misschien echt meende?
Dan zien ze Frank in zijn privebad zitten. Een vogeldrinkplaats waarvan hij de ligging voor de groep verborgen houdt. Matt begrijpt dat heel goed! Zodra het bekend was geworden had misschien wel iedereen even een fris bad willen nemen en was er van de rust weinig overgebleven.
Even later kijken ze samen naar de immuniteitsproef. De laatste kans voor Ronald om in de expeditie te blijven.
Ronald was niet echt blij toen Frank won, want hij besefte heel goed dat dit zijn laatste kans was. Stoer doen en zeggen dat hij het niet erg vond doet Ronald niet, want het deed hem wel degelijk iets. Marjolein krijgt een zwarte stem.
Wellicht dat deze zwarte stem voor Marjolein Ronald zou kunnen redden. Dat strateeg Matt toch zou besluiten om niet op hem, maar op Marjolein zou stemmen. Maar nee.. Dat bleek een ijdele hoop en de uitslag wordt 3 – 3.
Dan blijkt de omstreden stem van Klaar de doorslag te geven en Ronald ligt er uit.
Klaar kan haar enthousiasme niet onderdrukken en reageert verheugd dat haar ontrouwe stem Ronald naar huis stuurt. ‘Af en toe moet je wachten op gerechtigheid’ aldus Klaar.
Oh Klaar, zucht Ronald, ‘is een beetje rancuneus allemaal’.
'Klaar… eigenlijk ben je wel een trut'.
Matt legt uit dat zijn stem voor Ronald inderdaad een tactische stem was. Hij wist dat Ronald grote kans had om weggestemd te worden. En dat hij als hij op iemand anders dan Ronald had gestemd, zeker vragen had gekregen. En dat had hem geen goed gedaan in zijn weg richting de overwinning.
Ronald vindt het jammer dat hij de finale net niet heeft gehaald en zo niet heeft kunnen afmaken waar hij zoveel weken terug aan begonnen was.
En Matt? Matt vindt zichzelf een terechte finalist. Hij kende geen mentale dieptepunten en heeft het spel tot nog toe slim gespeeld. En ja, dat ging tot 2 keer toe ten koste van Ronald
Maar… Zegt Ronald… ZAND ER OVER!


Deze avond was het de laatste kans om jouw favoriete Robinsonner naar de All Stars te stemmen!!
Klaar: kunstenares Klaar doet mee aan de expeditie van 2004. Ze wordt al vroeg in de expeditie weggestemd en brengt de meeste tijd door in De Mangrove. Na een hele zware proef komt ze terug in de expeditie, maar ook dan blijft ze een buitenbeentje. Eigenzinnige Klaar, goed voor vele bijzondere uitspraken, wil graag mee met de All Stars. Want, zoals ze zelf zegt: 'het is verslavend leuk!'
Simon: Simon doet mee aan Expeditie Robinson van 2003. Hij is één van de jonkies van het manneneiland. Fatima gunt hem zijn persoonlijk item; een bonbondoos met allemaal lieve dingetjes van zijn vriendin. Toch voelt Simon zich een buitenstaander en hij vraagt of de anderen hem willen wegstemmen. Maar nu is hij klaar voor het ultieme avontuur.
Mohammed: de allround atleet Mohammed doet mee aan de expeditie van dit jaar. Hij ligt goed in de groep en komt heel ver. Met zijn sterke lijf en zijn enorme inzet wint hij veel proeven, maar uiteindelijk geeft zijn lichaam het op. Mo is sterk verzwakt en besluit het eiland te verlaten. Mohammed voelt zich nu sterker dan ooit en zou graag de kans krijgen de expeditie nog eens over te doen!
Sascha: Ze deed mee aan de eerste Expeditie Robinson. Gaandeweg de expeditie wordt ze zekerder van zichzelf en is ze betrokken bij de voedselroof van de produktie. Ze haalt bijna de finale, maar helaas, ook toen waren er al complotten. Nu is ze volwassener en wil ze heel graag terug!!
De winnaar van vorige week is: Peter

alle All Stars tot nog toe op een rijtje