Si Mirat

Wie zitten er op Si Mirat?

Lorelei

Nieuwe bewoners...

Inmiddels zijn er 22 dagen voorbij en wachten ze in spanning op de nieuwe bewoner van Si Mirat. Er wordt druk gespeculeerd over wie er zal komen. Shandinella verteld dat Mitchell een zwarte stem had en dat de kans groot is dat zij ook zal komen. Mick is duidelijk: als het Mitchell is moet ze vertrekken. Hij wil haar er niet bij!
Ondertussen op de boot beseft Mitchell zich dat ze met Mick op een eiland komt te zitten en ze is 'bang' voor de gevolgen daarvan.
   
   
Na haar aankomst krijgt Mick te horen wat haar lot is, of beter gezegd wie het in handen hebben. Ze aanvaart haar lot en vist ondertussen bij Shandinella wat haar kansen zijn en gooit open hoe zij met Mick is omgegaan op het voormalige Belgische Kamp. Ze is er eerlijk over en dat wordt gewaardeerd door haar nieuwe eilandgenoten. Mick blijft onvermurwbaar, ze moet weg! "Het is een wolf in schaapskleren", aldus Mick. Shandinella geeft aan Mitchell prima te vinden. ze is wel direct en ze snapt wel dat dat voor mensen moeilijk zou kunnen zijn. Maar zij heeft zelf geen problemen met Mitch en spreekt dat ook uit.
   
Mick verbaast zich over het gedrag van Mitchell, ze zoekt geen enkele toenadering om haar positie te versterken of om iets uit te spreken. Hij heeft haar enkele keren bewust in de ogen gekeken en geprobeerd om een reactie te ontlokken maar Mitch onderneemt totaal geen actie. Ze probeert te infiltreren bij de vrouwen en dat lukt haar aardig.
Mick geeft aan dat hij hoopt dat Mitchell geen ingang krijgt bij anderen. Hij hoopt met heel zijn hart dat ze zijn kant zullen kiezen en niet die van haar want hij weigert met haar op een eiland te zitten. Het is hij eruit of zij eruit. Daarin is hij heel stellig!
Bij een flinke onweersbui op het eiland bereikt Ernestine haar grenzen. Ze kan het niet meer aan. Zse besluit nu echt definitief eruit te stappen en lijkt opgelucht met deze beslissing. "De natuur heeft van me gewonnen", laat ze weten en ze wil naar huis. Het zit erop, ze heeft het echt gehad. Haar irritaties jegens Klaar zijn niet minder geworden, die zijn er nog steeds en kan Klaar haar bazige gedrag niet langer meer dulden. Mick vind haar besluit vreselijk en is er erg emotioneel onder. Een emotioneel afscheid is het gevolg. Ze zingen nog en knuffelen elkaar maar dan gaat ze toch echt vertrekken met de boot... Verdrietig zwaaien ze haar uit.
   
   
En dan moeten Klaar, Shandinella en Mick beslissen over het lot van Mitchell. Dit draait meteen uit op een discussie tussen Mick en Klaar. Ze zijn het niet eens en maken ruzie. Harde woorden vallen er over en weer. Een moeilijke beslissing, Mick wil haar koste wat kost eruit en Klaar verwijt hem dat het niet om hm gaat maar dat ze strategisch moeten denken. De kans is groot dat ze zullen moet gaan strijden tegen de andere survivors en dan moeten ze met meer mensen zijn. Een verstandige gedachte maar Mick kan zich er niet in vinden. Hij dreigt ermee op te houden als Mitchell blijft. Hij verlaat de vergadering met die mededeling en laat Klaar en Shandinella achter.
   
   
Het lukt Mick om de dames aan zijn kant te krijgen. Ze gaan achter hem staan en kiezen ervoor dat Mitchell moet vertrekken. De beslissing is unaniem en ze melden het aan Mitchell. Zij zal moeten vertrekken en dat was de laatste keer. Er wordt afgesproken dat in het vervolg de mensen moeten blijven zodat ze een groter team gaan vormen voor de eventuele toekomstige proeven.
Mitchell accepteert de keuze en voelt zich prettig bij het idee dat de discussie tch zo lang heeft geduurd. Opgewekt en tevreden verlaat zij Si Mirat.
De sfeer keert terug op het eiland. Mick doet nog een verwoedde poging om een varaan te vangen als ontbijt maar helaas lukt hem dit niet. Ze blijven wel opgewekt en lachen hard om hem. Zal de sfeer zo goed blijven...?