Columns

Het overzicht

ER crew
Een nieuw seizoen, andere eilanden, andere kandidaten,
andere uitdagingen en andere ruzie's...
En met dit alles gepaard dus ook nieuwe columns.
Het is een programma wat zich leent voor het
schrijven van columns en op deze pagina zie je het
overzicht van de verschenen columns.