De Omslag

 

Dag 13

Elbert heeft besloten om zich niets meer van zijn kampgenoten aan te trekken. Hij is het zat om de hele tijd in het verdom hoekje te zitten. Hij deelt zijn koerswijziging mee aan zijn kampgenoten. Vooral John reageert er boos op. Hij kan niet begrijpen hoe Elbert in eens van pessimist naar optimist gaat.
Op hun nieuwe eiland Mensirip genieten Esther en Marnix met volle teugen van hun zorgeloze leventje. Maar Douwe is het zoals altijd daar niet mee eens. Hij vindt dat de sfeer veranderd omdat Marnix en Esther steeds lopen te smoezen. Maar Esther en Marnix nemen Douwe zoals hij is, ook al komt hij af en toe nogal nors over.
Ook op Rapang is er een hechte vriendschap ontstaan. De drie jongsten van Kamp Zuid, Emma, Meredith en Wim, gaan voor elkaar door het vuur.  Sinds het vertrek van Nicole is Fleur op zichzelf aangewezen. Nog steeds voelt ze zich verantwoordelijk voor het verlies van haar enige vriendin. Ze dacht er zelfs over om bij de eliminatie te gaan ruilen met Nicole. Maar, zoals ze zelf ook door heeft, kan dat niet door het spel dat niet toelaat.
Dag 14

Als de volgende ochtend Elbert en Marleen bezig zijn met hun ochtendrituelen ontdekt John post. In de brief staat:”Kamp Noord/Zuid. Pak al jullie spullen in. Zo meteen verlaten jullie dit eiland en sommigen komen nooit meer terug.” Anita gelooft niet dat het mogelijk is, omdat ze bang is dat ze al haar maatjes verliest. Elbert is echter wel heel blij. Hij beseft dat dit de kans is om van zijn kampgenoten verlost te raken. Hij kan niet wachten met vertrekken. In tegenstelling tot Anita had Emma uit Kamp Zuid het wel verwacht. Ondanks die wetenschap is ze toch erg geëmotioneerd. Maar net als in Kamp Noord zijn er hier ook leden die blij zijn met het bericht. Maxime is verheugd over het feit dat er eindelijk wat gaat gebeuren. Maar net als Elbert ruikt ook Fleur nieuwe kansen in een nieuw team. Na het verlies van Nicole vreesde ze ook al voor haar positie.
Tijdens het inpakken van hun spullen kan de tijd voor Elbert niet snel genoeg gaan. Iets wat hij zijn kampleden nadrukkelijk laat weten. Hoewel zijn kampgenoten nog steeds de paria vinden trekt hij zich daar vandaag niets van aan. Op Mensirip maken Esther, Douwe en Marnix zich op om de heuvel te beklimmen. Onwetend over wat ze moeten of gaan doen beginnen ze er aan. Ondertussen vertrekken er van de andere eilanden 2 boten met de andere expeditieleden naar het strand dat zij net hebben verlaten.
Aangekomen op de top van de heuvel wordt aan Esther en Marnix uitgelegd dat ze ieder leider worden van een eigen kamp. Hierdoor krijgen zij immuniteit voor de executies, tot aan de samensmelting. Aan de hand van de foto´s die ze eerder kregen mogen ze een team samenstellen. Doordat Douwe heeft meegeholpen met het vlot mag hij kiezen bij wie hij in het team komt. Doordat hij meer met Marnix dan met Esther heeft kiest hij voor Marnix. Daarom mag Esther als 1ste iemand kiezen uit de oudere vrouwen. Dat wordt Marleen. Dan worden achterelkaar de teams gekozen. Uiteindelijk worden de teams: Esther, John, Carl, Wim, Marleen en Meredith en Marnix, Douwe, Elbert, Anita, Maxime, Fleur en Emma.
Doordat Esther 1 teamlid minder heeft krijgt zij de laatst afgevallen speler in haar team. Dat is Nicole. Na haar eliminatie heeft Nicole de kans gehad om haar Expeditie door te zetten. Omdat ze vond dat ze nog wat af te maken had neemt ze kans met open armen aan. Esther krijgt tevens de beschikking over het zuidelijke eiland(voormalig Jongeren Kamp) en Marnix over het meeste Noordelijke eiland.(Voormalig Ouderen Kamp). Tijdens het afscheid blijkt dat Emma het er erg moeilijk mee heeft. Ze is de enige van het Belgische vriendenclubje die in een ander kamp zit. Nicole laat ook duidelijk merken dat ze zin heeft in de nieuwe kans die ze heeft gekregen, en dat ze voor de volle 100% gaat.
Maar voordat ze naar hun eiland mogen gaan is er eerst een Robinson Proef. Marnix en Esther worden op een schavot neergezet, waarvan de bodem vast zit met een touw. Dit touw wordt vastgehouden door hun nieuwe kampleden, die moeten ze wel eerst sorteren op kracht en uithoudingsvermogen. Marnix en Esther krijgen al staand op het schavot het verhaal van de expeditie tot nu toe te horen. Later wordt het onderstel van hun schavotten verwijderd en blijven ze alleen staan door de kracht van hun teamleden die hun omhooghouden door middel van het touw. Dan krijgen ze vragen over het verhaal dat ze hebben gehoord. Bij ieder fout antwoord moet de laatste speler aan het touw weggaan. Vooral het team van Marnix ziet het met goede ogen tegemoet. Douwe heeft jarenlang touwgetrokken in Friesland en met Elbert als 1 van de sterkste mannen van Nederland hebben ze veel vertrouwen in de proef. Al bij haar eerste vraag gaat Esther de fout in. Op de vraag of Meredith 19 jaar is antwoord zij juist. Dit moet echter onjuist zijn, want ze is 18 jaar. Daarom moet Meredith (hoe toepasselijk) als laatste in de rij het touw loslaten en naar de zijkant gaan. Ook op haar 2de antwoord geeft ze het foute antwoord. Ze dacht namelijk dat Marleen een zoon en een dochter had. Daardoor moet (alweer toepasselijk) Marleen het touw loslaten als nieuwe laatste in de rij. Maar bij de 3de vraag voor Marnix gaat ook hij in de fout. Hij dacht namelijk dat Elbert de kok van Kamp Noord was, terwijl dat John is. Hierdoor moet ook Emma het touw loslaten.
In de volgende fase van de proef moet er iedere minuut 1 iemand van het team loslaten. Nicole en Anita zijn als eerste aan de beurt om het los te laten. Nadat ook John en Fleur het hebben losgelaten krijgt Esther het steeds moeilijker. Nadat ook Wim het heeft losgelaten kan Carl het niet alleen aan en verliest Team Zuid de proef. Als prijs krijgen de winnaars een verwen pakket inclusief massage en verblijf op het Robinson Spa Resort.
Voor Kamp Zuid is er ook een verrassing. Voor de leider is er namelijk een kleine hut met matras gebouwd en is er ook extra eten. Het voedsel is meteen welkom. Maar de hut krijgt al meteen een vloedgolf van reacties over zich heen. Vooral John en Carl hebben het er moeilijk mee. Esther voelt dit aan en stelt voor dat er iedere nacht iemand anders bij haar slaapt. Zodat iedereen er meer kan van genieten. John steelt meteen voor aan haar om niemand in het bed te laten slapen. Zodat er geen verschil is tussen de rest en de leider. John vindt dat ze zich eerst maar moet bewijzen voor hij haar accepteert. Esther is echter zo blij dat ze eindelijk volledig met de expeditie mee doet dat ze erg teleurgesteld is in het feit dat Carl en John meteen vijandig doen.
Eenmaal aangekomen op het Resort is iedereen dolenthousiast over de prijs. Behalve Douwe. Hij vindt dat een echte Robinson zich niet wast en verwent gedurende de periode. En daarom blijft hij aan de kant terwijl de rest van zijn team in de jacuzzi’s ligt. Tijdens een hevige regenbui op Rapang doet Esther erg haar best om aanvaard te worden. Maar ze stuit op een muur van onwil. Als ze zegt dat ze net die dag heeft gehoord dat ze leider werd zegt John ineens dat ze geen leider nodig hebben. Tijdens het gesprek geven Carl en John enkele redenen waarom ze Esther willen wegstemmen. Zo is ze onbekend en nieuw in de groep en heeft ze slecht gepresteerd bij de proef volgens hun. Hoewel Esther er een beetje lacherig overdoet is ze zichtbaar gekwetst.
Ook Kamp Noord ontdekt bij aankomst op het eiland de hut. Hier is iedereen erg blij ermee. Douwe vindt het zelfs een goede grap terwijl Marnix vindt dat de hut niet nodig is. Hij beslist meteen dat iedereen om de beurt er in gaat slapen. En meteen na het bekijken van de hut neemt Elbert de hele groep mee op tour rond het eiland. Iedereen is er tevreden mee behalve Anita. Zij is de enige die Elbert uit het Oudere Kamp kent en ze is erg sceptisch over zijn gedrag tegen over de nieuwkomelingen.
’s Avonds maken Carl en John de slaapplaatsen klaar terwijl Esther voorstelt om de 3 kleinste mensen in de leiders hut te laten slapen voor meer ruimte. Dit wordt resoluut door John afgewezen. Wat Esther ook probeert, ze wordt maar niet serieus genomen door de andere kampleden. Als 1 van de weinige heeft Nicole medelijden met Esther. Ook zij weet namelijk hoe het is om de hele groep tegen je te hebben. Maar om haar positie in de groep niet te verslechteren houdt ze wijs haar mond. Ondanks dat John het heeft verboden gaat Esther na lang nadenken toch bij de groep slapen en blijft de leidershut onbewoond.
Dag 15

In Kamp Noord worden Anita en Emma als 1ste wakker in de leiders hut. Het was een geweldige nacht voor hun geworden. In Kamp Zuid trekken John en Carl nog steeds hun twijfels over de komst van Esther. Bovendien geloven ze niet dat iemand die er nog zo uit ziet zonder schrammen en wondjes 10 dagen in een grot heeft overleefd.
En dan is het tijd voor de eliminatieproef. De 2 teams moeten een identiek evenwichtsparcours afleggen om steeds houtenblokken mee terug nemen naar de start. Als ze omvallen en in het water belanden moet de volgende van hun team het proberen. Net zolang totdat er 8 blokken zijn verzameld. Om het zwaarder te maken staan op aparte vlotten langs het parcours van de tegenstander Douwe en Carl. Zij hebben een beperkt aantal zandzakken die zij mogen gooien naar de deelnemers om hun uit hun evenwicht te brengen. Terwijl Carl de spelers van Team Noord bekogeld met zandzakken houdt Douwe het rustig. Zonder dat hij ook maar 1 zandzak heeft gegooid valt Team Zuid achterelkaar in het water. Als Meredith als 1ste van Team Zuid een punt heeft gescoord, staan ze al met 3-1 achter tegen een snel spellend Team Noord. Naarmate het spel vordert staat Team Noord met 6-1 voor. Het is dan weer Meredith die sierlijk 2 zandzakken achterelkaar ontwijkt en er 6-2 van maakt, maar het mocht niet meer baten. Team Noord maakt er daarna dankzij Marnix 8-2 van en winnen ze de proef. Team Zuid moet als 1ste van de nieuwe ploegen naar de eilandraad.
Aangekomen op hun kamp stellen John en Carl aan Esther voor dat ze moet opstappen, omdat ze immuniteit geniet. Door alle aanvallen van de twee mannen doet Esther als wanhoopspoging afstand van haar leiderspositie in de hoop om zich nog te redden. Maar dat is niet genoeg voor John. Hij voorspelt haar dat ze een paar zeer zware dagen tegemoet gaat komen als ze blijft. Als zelfs Wim en Meredith een duit in het zakje doen is de enige die niets zegt Nicole. Omdat ze heeft geleerd van de vorige keer lijkt het haar wijs om haar mond te houden. Als Esther zegt dat ze zo onmogelijk kan winnen vindt John dat ze het maar moet aanvaarden.
Dan is de eilandraad een feit. Esther zegt dat ze nadat ze alles heeft opgegeven, tot aan haar immuniteit, dat ze zelfs dan niet wordt geaccepteerd in de groep omdat ze een nieuwkomeling is. Als John hoort dat ze wel degelijk in de grot heeft gezeten en van het ene naar het andere eiland is gevaren heeft hij daar wel respect voor, maar omdat ze een nieuwkomeling is blijft hij erg sceptisch tegenover haar. Dan mag de groep stemmen of ze Esther willen houden als leider. Marleen, Wim, Meredith en Nicole gunnen haar die kans. Carl en John niet. Dus blijft Esther leider van Kamp Zuid en blijft ze immuniteit genieten tot de samensmelting.
De eliminatie gaat van start. Van de 1ste 3 stemmen gaan er 2 naar Nicole en 1 naar John. Als de 4de stem voor John is staat hij gelijk met Nicole. Maar vanaf dat punt komen er alleen maar stemmen voor Nicole uit de urn. Met 5 stemmen tegen wordt ze weer weggestemd en de 1ste in de Robinsongeschiedenis die 2 stemrondes achterelkaar verliest.
Tijdens het gesprek met Ernst Paul vindt Nicole het niet de beste beslissing voor de groep. Als reden waarom zij weg moest zegt ze dat het met nationaliteit te maken heeft. Alle Belgen hebben op haar gestemd en niet op John die volgens haar de sfeer verpest.