Verslag aflevering 3

Verkiezingstijd op het eiland

Nadat Bruno in de vorige aflevering nog om het hardst hard geroepen dat er geen ruzie meer gemaakt moest worden, begint het deze aflevering er toch weer wel mee. Er is ergernis ontstaan op de visvangst en op Mathilde. Bruno en nog wat kampgenoten vinden dat Mathilde niet goed genoeg haar best doet; er worden namelijk bijna geen vissen gevangen. Daarom besluit Bruno om zelf te gaan vissen. En hij is van plan er héél veel te gaan vangen.
Die nacht stortregent het op het eiland en de volgende morgen is het humeur van de meeste mensen beneden nul. Bruno is nog steeds van mening dat Mathilde niets doet en hij gaat bewijzen dat hij het beter kan. Terwijl hij alleen in het water staat te vissen, gaat een groep onder leiding van Hans op krabbenjacht. Ze vinden ontzettend veel krabben en vingen zelfs nog een haai en dat is maar goed ook, want Bruno komt zonder een vis terug. Ook hij heeft niets weten te vangen.
Tim, die het nu zonder Iraida alleen op het eiland moet klaren, besluit een verzoeningspoging te ondernemen richting zijn kampgenoten. Hij maakt een "verzoeningsrap" en Vinnie helpt hem daar muzikaal bij. Iedereen vindt het heel erg leuk en Tim zelf hoopt dat de groep hem nu beter zal accepteren.
Dan krijgt het kamp een grote pan met rijst én een opdracht. Ze moeten democratisch 2 leiders gaan kiezen. Eerst 2 mannen en 2 vrouwen en vervolgens daarvan 1 man en 1 vrouw. Deze 2 leiders krijgen ieder een kamp onder zich en zullen zeker zijn van een plaatsje bij de laatste 40. Bij een overvloed aan rijst en krabbetjes wordt er druk gepraat over het leiderschap. Wie geeft zich op, wat is zijn of haar partijprogramma en wie zou op wie stemmen.
Als ze later in de arena samen moeten komen, blijken 4 vrouwen en 7 mannen wel het leiderschap op zich te willen nemen. Ze gaan naast elkaar staan waarna de kampgenoten voor de mensen kunnen gaan staan om duidelijk te maken wie zij als leider willen. Bij de vrouwen wordt overduidelijk Ingeborg eerste en Sylvia tweede. Bij de mannen kan men er moeilijker uitkomen en krijgen Rudi en Sven gelijke stemmen. Wanneer men vervolgens voor 1 van hen moet gaan, wint Ingeborg met 45 stemmen (Sylvia krijgt er 30) en Rudi met 42 (Sven krijgt er 33). Beide leiders krijgen de opdracht hun eigen team samen te gaan stellen. Ze ontvangen 25 bandana’s en mogen deze uitdelen aan de mensen die ze in hun team willen. De 14 mensen die geen bandana krijgen, moeten morgen met de boot direct het eiland verlaten.
De rest van de dag wordt er hard gewerkt in het kamp, want iedereen wil blijven. Ze proberen allemaal op te vallen bij de leiders, zodat ze een bandana zullen krijgen. Rudi en Ingeborg vinden het wel grappig dat er nu ineens zo hard gewerkt wordt. Toch komt er ook weer ruzie, want Kimo en nog wat kampgenoten zijn het niet eens over de verdeling van de rijst. Ze vinden dat er teveel ineens gemaakt wordt en dat er beter gerantsoeneerd kan worden. Bruno wil alleen vandaag en morgen van de rijst eten en hij wordt zo boos dat hij dreigt gewoon totaal geen rijst meer te zullen geven. Na een gesprek met Rudi koelt hij af en deelt hij de anderen mee dat als er genoeg ander eten gevonden wordt op het eiland er inderdaad geen rijst gemaakt zal worden. Maar daar is de rest het niet mee eens; na de verspilling van de rijst van gisteren vinden ze dat er vandaag niet van de rijst gegeten moet worden om deze te sparen.
Dan komt het volgende probleem voor Rudi, want Sven heeft er genoeg van. Nu hij geen leider is geworden, wil hij de concurrentiestrijd niet meer aan gaan en hij wil morgen op de boot stappen. Rudi wil hem graag in het team en vindt het jammer dat Sven opgeeft. Rudi maakt, evenals Ingeborg, een lijst met mensen die ze graag in het team willen. Mensen die op beide lijsten staan, worden gepolst en de keuze wordt aan hen gelaten. Hierna worden de 50 bandana’s uitgedeeld. O.a. Jolien, Tim en uiteraard Sven, ontvangen geen bandana. Om te weten wie er bij welke groep is ingedeeld, kijk hier!
Dag 10 breekt aan en alle kandidaten worden verwacht in de arena. De kandidaten die nu geen bandana hebben, moeten naast Ernst-Paul komen staan en hierna deelt hij de twee leiders mee nog een verrassing te hebben. Ze krijgen ieder nóg twee bandana’s en mogen uit het afvallersgroepje nog ieder twee mensen kiezen. Rudi kiest voor Lisbeth, maar die vindt tweede keus zijn niet genoeg en bedankt voor de eer. Zij is dan ook een van de 22 afvallers die deze keer de expeditie moeten verlaten.
Volgende week gaan eindelijk de twee nieuwe kampen tegen elkaar strijden. Zouden de leiders een goede keuze hebben gemaakt met hun kampgenoten? En zouden we nog heftige discussies gaan krijgen met Bruno en Frans? En zou Frans toch kunnen aarden in zijn nieuwe groepje? We zullen het zien!