Verslag aflevering 4

Geheel onverwacht; de Samensmelting is een feit!!

Ilona heeft de vorige eilandraad het veld moeten ruimen en Maxime baalt enorm van haar vertrek. Hij botviert dit op de rest van de kampgenoten waardoor hij het meest uit de groep komt te liggen. Mick, Fleur en Lydia vormen 1 groep en Karin en Melvin een tweede. Maxime valt buiten beide groepen.

Ook in Zuid is alles niet koek en ei. Jennifer en Douwe kunnen niet met elkaar overweg en Jennifer baalt ervan dat ze hem bij het samenstellen van de kampen gekozen heeft. Van de drie overblijvers Douwe, Lydia en Bjorn was het Douwe die ze gekozen heeft voor Zuid. Ook in Zuid ontstaan groepjes; Veronique, Jakobien en Douwe vormen een groepje, de rest van het kamp vormt ook een groep. Als Jennifer later aan Douwe vraagt haar drinkfles aan te geven, is het Douwe die de fles voor haar voeten werpt in plaats van hem aan te geven. Dat ze geen vrienden zullen worden, is wel duidelijk.
Dan wordt de post bezorgd. In beide kampen moet er iemand gekozen worden die het meeste vertrouwen van de andere kandidaten heeft en die het beste over hen kan oordelen. Mick vertrouwt het zaakje niet, waardoor er in Noord getwijfeld wordt over wie er gestuurd moet worden. In Zuid staat het eigenlijk al direct vast; het is Frank die mag gaan. Hij wordt met 6 stemmen gekozen. Op Noord gaan ze uiteindelijk voor Melvin.

Frank en Melvin treffen elkaar op Entalula. Ernst-Paul maakt hen meteen duidelijk dat er geen proef gestreden gaat worden, maar dat dit de samensmelting is en dat zij, Frank en Melvin, die dus sowieso gehaald hebben. Hij geeft hen ook als opdracht om 5 kandidaten te kiezen die zij bij de samensmelting willen hebben. De komende 5 dagen moeten zij elke dag 1 kandidaat aanwijzen die hen mag vergezellen op Entalula. Ook mogen Frank en Melvin ieder een voorwerp kiezen uit de survivalkist. Met deze 2 voorwerpen zullen ze het dan ook moeten doen. Frank gaat voor een stevige, scherpe bijl en Melvin voor een magnesiumstick.
Bij het verstrijken van de dag, vragen de kampen zich af waar hun kamplid blijft. Zuid verwondert zich over het wegblijven van Frank en Noord doet speculaties over Melvin. Karin trekt naar Mick, nu Melvin er niet is en samen vragen ze zich af of Frank en Melvin niet toevallig de lievelingsboodschappen van hun kampgenoten moeten gaan doen en of hier een proef mee gestreden gaat worden. Maxime kijkt lijdzaam toe en beseft dat Mick goed bij de vrouwen in het kamp ligt en hij er eigenlijk buiten valt.

Op Entalula moet beslist worden wie er als eerste bij gaat komen. Melvin wil sowieso Karin erbij, terwijl Frank meer voor Robinson-waardige kandidaten wil gaan en Richard erbij wil hebben. Melvin vindt het best dat Richard als eerste uitgekozen wordt, zolang Frank en Richard maar niet de dienst uit gaan maken en hij nog mee mag beslissen. Er wordt een “gentleman’s agreement” afgesloten en Richard is de eerste die uitgenodigd wordt.
Die avond is er op Zuid een grote ruzie tussen Mick en Ludia over spaghetti. Lydia zoekt steun bij Fleur en is erg boos op Mick. De volgende morgen gaat ze dus ook verhaal halen bij Mick die zich verontschuldigd tegenover haar voor zijn uitspraken. Lydia vindt het best en met een knuffel wordt de ruzie weer bijgelegd.

Die morgen krijgt Richard zijn brief. Hij moet al zijn persoonlijke spullen in pakken en wordt dan opgehaald door een boot. Heel Zuid snapt niets meer van het vertrek van de kampleden. Eerst Frank die weg is gegaan en nog niet terug is en nu Richard ook nog weg.
Toch wordt de eliminatieproef gewoon gestreden. De 6 overblijvers krijgen van Ernst-Paul de regels te horen voor de proef. De bedoeling is dat een bal opgehaald wordt en teruggebracht naar het platform waar ze nu op staan. Zodra 1 hand op de bal is en 1 hand op het platform is het goed en bij 3 punten win je de proef.
De eerste ronde moet gestreden worden tussen 2 vrouwen en hiervoor worden Karin en Jakobien gekozen. Jakobien ligt al snel voor op Karin, maar Karin trekt aan haar onderbroek waardoor Jakobien deze verliest. De strijd gaat door en Karin probeert Jakobien tegen te houden door op haar te gaan liggen in het water, waardoor een worstelpartij ontstaat in het water. Karin gaat 3x onder en wil opgeven, maar weet toch nog net de bal en het platform tegelijk aan het raken waardoor ze het 1e punt voor Noord wint.
Als tweede moeten er 2 mannen strijden en Mick en Ryan worden uitgekozen. Ryan duikt in het water en stormt meteen op de bal aan. Mick is echter afwachtend, springt in het water en wacht tot Ryan met de bal terugkomt. Hij weet vrij snel de bal aan te raken en geeft een klap op het platform en verdient hiermee het 2de punt voor Noord.
Als derde moeten voor elk kamp een man en een vrouw strijden. Voor Noord springen Maxime en Lydia in het water en voor Zuid Douwe en Veronique. Maxime is snel bij de bal, maar Veronique probeert hem onderweg te blokken. Ze klimt op hem in het water, maar doordat ze zo licht is, heeft Maxime er amper hinder van. Hij gooit de bal naar Lydia die zich dicht bij het platform bevindt, evenals Douwe. Doordat Douwe echter besluit eerst Maxime tegen te houden, heeft Lydia vrij baan bij het platform en is zij het, die het derde punt voor Noord weet binnen te halen.
In de tussentijd is Richard onderweg naar Frank en Melvin. Zodra hij bij het strand aankomt en Melvin ziet staan, denkt hij dat het een proef gaat zijn tegen hem. Hij is dan ook aangenaam verrast als blijkt dat hij de samensmelting gehaald heeft. Wel vreest hij voor Jennifer’s verblijf in de expeditie en daarom neemt hij Frank apart om hem te vertellen over Jennifer’s situatie in Kamp Zuid. Frank en Richard proberen Melvin over te halen om voor Jennifer te gaan deze keer in plaats van voor Karin. Frank laat de beslissing helemaal aan Melvin over, omdat ze een “gentleman’s agreement” hadden. Melvin vindt het echter geen probleem om een dagje met Karin te wachten, aangezien Karin’s verblijf in Noord niet bedreigd wordt.
Na de eliminatieproef hebben Mick en Maxime grote pret. Ze hebben gezien dat Kamp Zuid het ook met 2, sterke, mensen minder moet doen; Frank en Richard. Ze vinden de kampen qua aantal nu gelijk en zijn hier heel tevreden mee. Mick denkt zelfs dat de samensmelting niet ver meer is. Dat deze al ruimschoots gaande is, heeft hij geen besef van.

Dan is het Jennifer die post ontvangt. De drie heren op Entalula hebben voor haar gekozen, dus krijgt zij ook de opdracht al haar persoonlijke spullen in te pakken. Ze baalt hier enorm van en weet niet wat haar te wachten staat. Zodra ze echter Entalula bereikt is ze natuurlijk blij dat Richard voor haar gepleit heeft en dat ze de samensmelting gehaald heeft. Ook vraagt ze zich af wat er nu op Zuid gaat gebeuren. Begrijpelijk, want Douwe, Veronique en Jakobien hadden het plan opgevat om op haar te gaan stemmen. Nu Jennifer uit Kamp Zuid ligt, beseffen Jakobien en Veronique dat ze hun eigen hachje alleen nog kunnen redden door ook op Douwe te gaan stemmen. Ze zijn er namelijk zeker van dat Ryan en Pieter dit ook gaan doen.

De Eilandraad is echter een complete verrassing. Pieter en Ryan stemmen op Jakobien, terwijl Douwe op Ryan stemt. De enige 2 stemmen die Douwe ontvangt, zijn van zijn “maatjes” Jakobien en Veronique. Aangezien de stand nu gelijk is voor Jakobien en Douwe, moet er nogmaals gestemd worden.
Hierna is het Jakobien die naar huis mag, zij ontvangt met 3 stemmen 1 stem meer dan Douwe.